Novosti

Crna Gora dobila prve akreditovane Lead Auditore za ISO/IEC 27001:2013 i akreditovane Lead Auditore za ISO 37001:2016

ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems; ISO/IEC 27001:2013 Information security management systems

05.06.2019 13:29
Slika
 

KONAČNO !


Crna Gora DOBILA PRVE LEAD AUDITORE ZA ISO/IEC 27001 :2016 i ISO 37001:2016 (ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems).

Nakon završene osmodnevne stručne obuke i uspješnog završenog procesa testiranja ICS Podgorica je dobila i prve vlastite ISO 27001 i ISO 37001 akreditovane Vodeće provjerivače (Lead auditore). Ovim procesom smo dobili vlastite akreditovane provjerivače koji su međunarodno osposobljeni da auditiraju klauzule (tačaka) standarda ISO/IEC 27001:2013 i svih 114 ISMS kontrola sadržanih u aneksu standarda. Pored toga, naši provjerivači su postali i prvi akreditirani Lead Auditori za ISO 37001:2016 u regionu. Standard ISO 37001 - Anti-bribery management systems ima cilj pomoći organizacijama u borbi protiv mita uspostavom kulture etičnosti, transparentnosti i usklađenosti sa zakonima. ISO 37001 pomoći će organizacijama da svom rukovodstvu , ulagačima, poslovnim saradnicima, zaposlenicima i drugim zainteresiranim stranama garantuju da poduzimaju efikasne korake u suzbijanju mita. 

Press

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?