Novosti

ICS dobio vlastite školovane Auditore za ISO 45001 - Occupational health and safety

 

02.08.2019 12:37
Slika
 
Crna Gora dobila prve akreditovane Lead Auditore za ISO 45001 - Occupational health and safety - Institut za Certificiranje Sistema!

KONAČNO !

Nakon završene (8 dnevne) stručne obuke "Occupational health and safety management systems) Auditor/Lead Auditor Training Course te uspješnog završenog procesa testiranja ICS Podgorica je dobila i prve vlastite ISO 45001:2018 akreditovane Lead auditore.  

Ovim procesom naši ocjenjivači su postali međunarodno osposobljeni da auditiraju sve klauzule (tačaka) standarda ISO 45001:2018!

Standard je sadržajem usklađen sa Annexom SL, tj. sa unificiranom strukturom kakvu imaju svi ostali standardi za sisteme menadžmenta (npr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 itd.).
Sadržajno gledano, standard ima 10 poglavlja i informativni dodatak A.
U informativnom dodatku A su sadržane smjernice za primjenu iPress

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?