Novosti

Auditori ICS Podgorica se pripremaju za ISO 37001:2016

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use

28.11.2018 20:25
Slika
 

ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namijenjen za borbu protiv pomićinanja (mito)koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi s rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim vlastitim radnim procesima i kroz njihove globalne lance vrijednosti. 

ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namijenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi s rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim vlastitim radnim procesima i kroz njihove globalne lance vrijednosti. On posjeduje potencijal za umanjenje korporativnog rizika i troškova u vezi s pojavom podmićivanja osiguravajući fleksibilan poslovni okvir kojim se sprječava, otkriva i rješava podmićivanje.
„Mito predstavlja značajan poslovni rizik u mnogim državama i sektorima”, kaže Neill Stansbury, predsjednik projektnog komiteta ISO/PC 278 koji je zadužen za ovaj novi standard. U mnogim slučajevima to je bilo tolerirano kao „neophodan” dio poslovnog ponašanja. Međutim, povećanje nivoa svijesti o šteti koju podmićivanje prouzrokuje državama, organizacijama i pojedincima rezultiralo je pozivom na efikasnu akciju koju treba poduzeti da bi se spriječilo podmićivanje.” Mnoge organizacije su već uložile značajno vrijeme i resurse u razvoj internih sistema i procesa za sprečavanje podmićivanja. ISO 37001:2016, Sistemi upravljanja za sprečavanje podmićivanja – Zahtjevi s uputstvom za primjenu osmišljen je tako da podrži napore u suzbijanju podmićivnja istovremeno osiguravajući transparentnost i jasnoću mjera koje je uspostavila jedna organizacija, kao i načine za njihovu implementaciju na najefikasniji i najefektivniji mogući način.

ISO 37001 pomoći će u sprečavanju, otkrivanju i rješavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Primjenom povezanih mjera i kontrola, uključujući prateće smjernice, sistem upravljanja za sprečavanje podmićivanja definiše zahtjeve za:
- politiku i procedure za sprečavanja podmićivanja,
- rukovođenje, posvećenost i odgovornost rukovodstva,
- nadzor odgovornog menadžera,
- obuka za borbu sprečavanja podmićivanja,
- procjena rizika i provjera projekata i poslovnih partnera,
- finansijska kontrola, kontrola nabavke, komercijalna i kontrola pri ugovaranju,
- izvještavanje, praćenje, istraga i pregled,
- korektivne akcije i stalno poboljšavanje.

Stansbury kaže da je ISO 37001 razvijen za fleksibilnu primjenu u organizacijama svih veličina, gdje god da one posluju. „Rizik od podmićivanja s kojim se organizacija susreće varira u zavisnosti od faktora kao što su veličina organizacije, država ili sektori u kojima organizacija posluje, kao i priroda, obim i složenost poslovanja organizacije. Stoga ISO 37001 definiše primjenu opravdanih i proporcionalnih politika, procedura i kontrola.”

Organizacije mogu izabrati da ICS Podgorica izvrši provjeru njihove usaglašenosti sa zahtjevima ISO 37001 u cilju potvrđivanja da njihov sistem upravljanja za sprečavanja podmićivanja zadovoljava kriterijima iz standarda. Iako sertifikacija (ili usaglašenost) s ISO 37001 ne može garantovatii da nije došlo do podmićivanja ili da će se podmićivanje dogoditi u vezi s tom organizacijom, standard može pomoći organizaciji pri sprovođenju svih odgovarajućih mjera za sprečavanje podmićivanja.

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?