Naša referens lista je dostupna za zahtjev putem info@sertifikacija.me ili na telefon +382 20 231 204

Prigovori i žalbe

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@sertifikacija.me  ili bilo kojim drugim pisanim putem, a način postupanja po prigovorima i žalbama možete pogledati na našoj web stranici!VAŽNO !

SPISAK SUSPENDOVANIH /POVUČENIH SERTIFIKATA

Napomena:

Institut ICS Podgorica pokreće postupak suspenzije ili oduzimanja sertifikata u slučaju da ustanovi da imalac sertifikata nije izvršio svoje obaveze koje se odnose na:

  • zloupotrebu sertifikata ili znaka ICS - korišćenje sertifikata i znaka ICS na način koji nije u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom; 
  • neispunjenje obaveza u vezi nadzora – nisu izvršene korektivne mjere definisane tokom nadzora ili neizmirenje finansijskih obaveza.

U tim slučajevima donosi se Rješenje o suspenziji sertifikata koje obavezno sadrži razlog suspenzije i rok za ispunjenje zahtjeva zbog kojih je sertifikat suspendovan. Status sertifikata ažurira se u evidenciji na Web stranici. Ako imalac sertifikata ispuni zahtjeve koji su prouzrokovali suspenziju sertifikata u predviđenom roku, donosi se Rješenje o povlačenju suspenzije sertifikata. U protivnom, dolazi do oduzimanja sertifikata. 

Ako imalac sertifikata, po suspenziji sertifikata, ne ispuni zahtjeve koji su prouzrokovali suspenziju sertifikata dolazi do oduzimanja sertifikata. U tom slučaju imaocu sertifikata dostavlja se Rješenje o oduzimanju sertifikata, uz mogućnost prigovora na Rješenje. Status sertifikata ažurira se u evidenciji na Web stranici. Imalac oduzetog sertifikata obavezan je da vrati sertifikat ICS Podgorica, kao i da sa svojih  memeoranduma, web stranice itd ukloni ICS–ov znak.

 

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?